Terapi online

Terapi online gör det enklare att gå i terapi och tiderna är mer flexibla. Terapi online är både för nya och tidigare klienter och du kan välja ett enkelt samtal eller regelbundna samtal.

Kontakt

Skriv eller ring på

+45 53560802

Under Coronaperioden har många terapeuter och klienter upptäkt fördelarna med terapi online. Det geografiska avståndet är inte längre en begränsning och tiderna är mer flexibla. Du kan nu sitta tryggt där hemma och ha kontakt med terapeuten utan att lägga tid på transport.