Om mig


Johanna Jungevall 

Terapi & Rådgivning

I hela mitt liv har jag varit intresserat i psykologi och hur våra tankar, känslor och drivkrafter påverkar oss. För mig handlar terapi om att stärka den emotionella kompetensen så vi kan stå mer stabilt när vi möter livets upp- och nedgångar.  

I terapin fokuserar vi på det som håller dig tillbaka, det som gör ont och de sidor av dig som du helst vill bli av med. Vi arbetar med det mest sårbara eftersom det är där transformationspunkten ligger. 

Jag är 42 år, är gift och har två barn. Jag är från Sverige men bor sedan 2008 i Köpenhamn. Innan jag läste till psykoterapeut arbetade jag som chef inom myndigheten för miljötillsyn i Malmö. Det var framför allt i ledarskapet som jag insåg hur fundamentalt det är att vi förstår oss själva och vårt inre för att livet ska bli meningsfullt. 2018 valde jag att byta kurs och påbörjade en 4-årig utbildning på Skolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi i Köpenhamn. 2021 tog jag examen och idag har jag egen mottagning där jag tar emot klienter som vill arbeta med deras personliga utveckling.

terapi &
rådgivning

De flesta av de klienter som kommer till mig kämpar med att hitta balansen i livet. De har ofta en ide om att det som känns svårt ska försvinna så att livet kan bli lättare igen. Vi har ofta en tendens till att bagatellisera, bortförklara, undgå och förneka allt som är sårbart i oss. Problemet med detta är att det sällan hjälper och ju mer vi trycker undan det, ju mer kraft tar det. Detta kan få konsekvenser både för oss själva och i våra relationer. Känslan av att livet blir en kamp påverkar glädjen och livskvaliteten på flera plan. 

I terapin hjälper jag dig att gå mot en ny riktning. Istället för att springa väck från dig själv riktar vi fokus inåt. Jag arbetar emotions-fokuserat och det betyder att allt det du upplever på insidan är viktig information om vem du är och vad du har för behov. Många av oss har inte lärt hur vi ska förhålla oss till vårt inre och hur viktigt detta är för att skapa meningsfulla liv. I terapin får du möjlighet att få djupare insikt i dig själv och nya perspektiv på de mönster som inte gynnar dig. 

Om min utbildning

SEOP – Skolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi är en 4-årig utbildning till psykoterapeut och är certifierad av Reflektor och godkänt av Dansk Psykoterapeutforening. Vi får bland annat fått undervisning och träning i emotions-fokuserad terapi (EFT). Några av ledstjärnorna som utbildningen bygger på är Lesley Greenberg, Irvin Yalom & Carl Rogers. Jag inte Leg. psykoterapeut i Sverige eftersom utbildningen är dansk och min yrkestitel gäller bara i Danmark.