Att tappa bort sig själv i relationer

Vad händer när vi tappar bort oss själva i relationer och vad är orsaken?  Uttrycket att ”tappa bort sig själv” handlar om att vi av olika anledningar har blockerat förbindelsen till våra känslomässiga behov och i stället har ett överdrivet fokus på att känna in andra. Om du är en mästare i att känna in alla andra och samtidigt nedprioriterar dig själv leder det till känslomässig dränering. Om du inte tar ansvar för dina emotionella behov blir du passiv och i stället är det andras behov och viljor som styr riktningen i ditt liv. Anpassningen är ofta subtil och svår att få grepp om men riskera att påverka din livskvalité avsevärt.   Detta fenomen är inte samma sak som att åsidosätta egna behov för att klara en specifik uppgift eller att kunna kompromissa i parrelationen. Att tappa bort sig själv i relationer handlar om ett långvarigt och omedvetet mönster som ofta har etablerats under uppväxten. Det är viktigt att förstå att mönstret försöker hjälpa oss från att "misslyckas" med relationen. Djupt inne i oss finns en rädsla för att mista och för att komma väck från den oro skapas en konstant strävan om att motverka alla former för konflikter,…

Fortsätt läsa Att tappa bort sig själv i relationer