Att tappa bort sig själv i relationer

Uttrycket att ”tappa bort sig själv i relationer” handlar om att vi av olika anledningar har ett överdrivet fokus på andra, på bekostnad av kontakten till egna behov och känslor. Att tappa bort sig själv är inte samma sak som att åsidosätta egna behov för att klara en specifik uppgift eller att kunna kompromissa i parrelationen. Det handlar istället om ett långvarigt och ofta omedvetet mönster som försöker hjälpa oss att maximera trygghetskänslor. Vi tror att vi behöver känna in vad de andra tänker, känner och behöver så att vi kan undgå problem, misstag och konflikter. Detta är en form för falsk trygghet vi skapar…

Fortsätt läsaAtt tappa bort sig själv i relationer